Zaštita podataka. Politika privatnosti.

I. Zaštita podataka. Zadnje ažuriranje: 2023.

 1. Politika privatnosti
 2. Zadnje ažuriranje: 2023. 1. lipnja.
 3. Ova Obavijest o upravljanju podacima sadrži kako Lorabel Apartmanház (“Lorabel” ili “mi” ili njihovi sklonjeni oblici) koristi i štiti vaše osobne podatke. Lorabel Apartmanház u svom poslovanju traži, prikuplja i upravlja osobnim podacima gostiju, budućih gostiju, poslovnih partnera, kolega i drugih osoba. Naš cilj je pružiti odgovarajuću uslugu uz rukovanje sa što manje osobnih podataka.
 4. Ova Obavijest o upravljanju podacima sadrži kako osiguravamo zaštitu osobnih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja o sadržaju Prospekta, ili ako imate komentare ili prijedloge o tome kako možemo poboljšati Prospekt, obratite nam se na sljedeće kontakt podatke:
 5. info@lorabel.hu
 6. Možete se kretati ovim informativnim listom klikom na pojedinačne točke u donjem sadržaju.
 7. 1) Zakonska prava fizičkih osoba („ispitanika podataka”) u skladu s GDPR-om
 8. Sukladno GDPR-u, ispitanici imaju sljedeća prava:
 9. a) Transparentne informacije
 10. b) Pristup vlastitim podacima
 11. c) Ispravak netočnih podataka
 12. d) Pravo na brisanje (zaborav) pod određenim okolnostima
 13. e) Povlačenje privole
 14. f) Zahtjev za ograničenje upravljanja podacima
 15. g) Prigovor na obradu podataka
 16. h) Nemojte podlijegati automatiziranoj odluci
 17. i) Prenosivost podataka
 18. j) Podnesite pritužbu “Nadzornom tijelu”.
 19. k) Pravo na djelotvoran pravni lijek protiv voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka
 20. Odgovorit ćemo na vaš zahtjev prema bilo kojem od ovih prava bez nepotrebnog odgađanja, ali u roku od mjesec dana, a dat ćemo sve od sebe da čak i složene slučajeve riješimo u roku od tri mjeseca. Odgovor ćemo Vam dostaviti elektroničkim putem ili na bilo koji drugi način na Vaš zahtjev. Za prvi zahtjev ne naplaćujemo naknadu, ali zadržavamo pravo naplate administrativne pristojbe za postupanje po zahtjevu koji se ponavlja unutar godinu dana, odnosno za očito neutemeljen ili preopterećen zahtjev.
 21. Pažnja! Kako bismo obradili vaš zahtjev, moramo potvrditi vaš identitet.
 22. Ukoliko smatramo da nije potrebno postupiti po Vašem zahtjevu, pismeno ćemo Vas obavijestiti o razlozima naše odluke, kao i pravnim lijekovima koji su Vam na raspolaganju.
 23. Osim ovih prava, ako smatrate da je Lorabel Apartmanház nedolično postupio u vezi s Vašim osobnim podacima ili zaštitom Vaših podataka, molimo da nas kontaktirate kako bismo mogli ispraviti situaciju i poboljšati našu uslugu našim gostima. Službena žalba e-poštom, info@lorabel.hu adresu ili poštom, 1.12. “Kontaktirajte Lorabel Apartmanház u vezi s GDPR-om” na navedene kontakt podatke.
 24. 1.1 Transparentne informacije
 25. Sve informacije koje zahtijeva GDPR pružamo u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, jasno i razumljivo formuliranim. Informacije se daju u pisanom ili elektroničkom obliku. Na vaš zahtjev možemo dati i usmene informacije.
 26. 1 u nastavku. pomažemo vam ostvariti svoja prava kako je opisano u točki
 27. Naše podatke za kontakt putem e-pošte i pošte možete pronaći u točki 1.12 “Kontaktirajte Lorabel Apartmanház u vezi s GDPR-om” u nastavku. A 2. također možete pronaći zasebne kontakt podatke za neke specifične zahtjeve u odjeljcima o određenim aktivnostima.
 28. 1.2 Pristup vašim podacima
 29. Imate pravo zatražiti potvrdu od Lorabel Apartmanház o tome obrađujemo li vaše osobne podatke, a ako je tako, možete zatražiti pristup podacima i sljedećim informacijama:
 30. a) Svrha upravljanja podacima
 31. b) Kategorije dotičnih osobnih podataka
 32. c) Primatelji kojima smo otkrili ili ćemo otkriti osobne podatke, posebno primateljima koji se nalaze u državama koje nisu članice EU
 33. d) Trajanje pohrane osobnih podataka
 34. e) Da imate pravo od nas tražiti da ispravimo ili izbrišemo Vaše osobne podatke, ili da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka, ili da prigovorite ovoj obradi
 35. f) Da imate pravo podnijeti pritužbu Nadzornom tijelu
 36. g) Ako osobne podatke ne prikupljamo izravno od vas, izvor tih podataka
 37. h) Je li došlo do automatiziranog donošenja odluka na temelju podataka i, ako jest, korištene logike i razumljivih informacija o značaju takvog upravljanja podacima i očekivanim posljedicama za vas
 38. i) Ako vaše osobne podatke prenesemo u zemlju izvan EU-a, dajemo vam odgovarajuća jamstva za zaštitu vaših prava
 39. 1.3 Ispravak netočnih podataka
 40. Ako pohranjujemo netočne ili nepotpune osobne podatke o vama, možete zatražiti njihov ispravak. Nakon što primimo vaš zahtjev, ispravit ćemo takve osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja.
 41. 1.4 Pravo na brisanje (zaborav).
 42. Imate pravo izbrisati svoje osobne podatke i zatražiti od nas da ispunimo vaš zahtjev bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedan od sljedećih razloga:
 43. a) Vaši osobni podaci više nisu potrebni u vezi s izvornim svrhama upravljanja podacima
 44. b) Povukli ste svoju privolu i stoga više nemamo pravnu osnovu za obradu podataka
 45. c) Zakonitost obrade podataka temelji se na našim legitimnim interesima, a Vi tvrdite da ne postoji legitiman razlog za obradu podataka koji ima prednost nad Vašim interesima, pravima i slobodama
 46. d) Svrha upravljanja podacima je izravno stjecanje poslovanja, a vi se protivite tome
 47. e) Vašim smo podacima postupali nezakonito
 48. f) Vaši podaci moraju biti izbrisani kako bismo ispunili zakonsku obvezu propisanu zakonima EU ili države članice koji se na nas odnose
 49. g) Zakonitost naše obrade podataka temelji se na privoli koju je dao djetetov skrbnik, ili i. Vi ste skrbnik djeteta, a dotično dijete još nije navršilo dob pristanka, ili ii. Vi ste dijete koje je navršilo dob pristanka.
 50. Pažnja! Vaše osobne podatke ne možemo izbrisati ako je upravljanje podacima potrebno iz sljedećih razloga:
 51. a) u svrhu ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 52. b) ispunjavanje zakonske obveze koja zahtijeva obradu osobnih podataka;
 53. c) na temelju javnog interesa u oblasti javnog zdravstva;
 54. d) u svrhu arhiviranja u javnom interesu, u znanstveno-povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe, ako bi takav zahtjev vjerojatno onemogućio ili ozbiljno ugrozio to upravljanje podacima; opsesija
 55. e) predstavljati, provoditi i braniti pravne zahtjeve.
 56. Vaši podaci će privremeno ostati kao sigurnosna kopija nakon ovog brisanja, ali uz pomoć IT sigurnosnih tehnika osiguravamo da se tim kopijama može pristupiti samo u svrhu vraćanja baze podataka u slučaju gubitka podataka, te da se ne mogu kopirati kako bi se otkrili podaci. Sigurnosne kopije na rotirajućoj osnovi [N HÓNAPON] uništeno iznutra.
 57. 1.5 Povlačenje privole
 58. Ako ste dali privolu za našu obradu podataka, svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku. To možete učiniti pomoću 2. pošaljite svoj zahtjev na e-mail adresu navedenu u odgovarajućoj točki ovog poglavlja, u kojem poglavlju su navedene aktivnosti za koje obrađujemo osobne podatke. Alternativno, 1.11 u nastavku. možete nam i pisati na adresu navedenu u
 59. Pažnja: povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koju smo već proveli.
 60. 1.6 Zahtjev za ograničenje upravljanja podacima
 61. Možete zatražiti da Lorabel Apartmanház ograniči obradu Vaših osobnih podataka ako je jedno od sljedećeg istinito:
 62. Osporavate točnost Vaših osobnih podataka
 63. Obrada podataka koju provodimo je nezakonita, ali se protivite brisanju podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
 64. Osobni podaci nam više nisu potrebni za izvornu svrhu, ali vi ih tražite za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva
 65. Prigovarate našoj obradi podataka na temelju toga što smo naveli naše “legitimne interese” kao pravnu osnovu, ali tvrdite da vaši “interesi, prava i slobode” imaju prednost nad njima.
 66. Ako upravljanje podacima podliježe ograničenjima na temelju vašeg prigovora, takvi će se osobni podaci, osim za pohranu, obrađivati ​​samo uz vaš pristanak ili:
 67. a) za predstavljanje, provedbu i obranu pravnih zahtjeva
 68. b) radi zaštite prava druge osobe, ili
 69. c) u važnom javnom interesu Unije ili države članice.
 70. može se rukovati.
 71. U slučaju ograničenja upravljanja podacima, unaprijed ćemo vas obavijestiti o ukidanju tog ograničenja.
 72. Praktična operativna razmatranja mogu nas spriječiti da ograničimo obradu podataka točno onako kako to zahtijeva GDPR, ali u takvim slučajevima pokušat ćemo pronaći zadovoljavajuće rješenje u suradnji s vama.
 73. 1.7 Prigovor na obradu podataka
 74. Imate pravo prigovora na našu obradu Vaših osobnih podataka ako:
 75. Naši vlastiti “legitimni interesi” služe kao osnova za zakonitost obrade podataka, ali Vi tvrdite da su Vaši “interesi, prava i slobode” ispred njih.
 76. Vaše podatke obrađujemo za izravno stjecanje poslovanja, uključujući profiliranje, ako je povezano s izravnim stjecanjem poslovanja. (Profiliranje je automatizirano donošenje odluka u kojem se analiziraju ili predviđaju karakteristike vezane uz ekonomsku situaciju, osobne preferencije ili lokaciju.) U slučaju takvog prigovora više ne možemo obrađivati ​​vaše osobne podatke u gore navedene svrhe.
 77. 1.8 Nemojte podlijegati automatiziranoj odluci
 78. Imate pravo ne podlijegati opsegu odluke koja se temelji isključivo na automatiziranom upravljanju podacima koja bi imala pravni učinak na vas ili bi na sličan način značajno utjecala na vas.
 79. Međutim, to se ne primjenjuje ako:
 80. a) odluka je potrebna za sklapanje ili ispunjenje postojećeg ugovora između vas i nas, ili
 81. b) automatizirani postupak omogućen je zakonima EU-a ili države članice koji uspostavljaju odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava i sloboda, kao i vaših legitimnih interesa.
 82. U slučaju a) moramo primijeniti odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava, sloboda i legitimnih interesa, uključujući barem vaše pravo da zatražite ljudsku intervenciju s naše strane, da izrazite svoje stajalište i podnesete prigovor na odluku.
 83. 1.9 Prenosivost podataka
 84. Sukladno GDPR-u, nositelj podataka ima pravo, pod određenim okolnostima, primiti svoje osobne podatke u “segmentiranom, široko korištenom, strojno čitljivom formatu”. Ispitanik također ima pravo na izravni prijenos podataka između voditelja obrade ako je to tehnički izvedivo.
 85. Ako ste jedan od gore navedenih 1.2. zatražite pristup svojim osobnim podacima na temelju točke, općenito ćemo vam ih pružiti u široko korištenom elektroničkom obliku, osim ako izričito ne zatražite da vam podatke pošaljemo u pisanom obliku.
 86. 1.12 Kontaktirajte Lorabel Apartmanház u vezi s GDPR-om
 87. A 2. također možete pronaći zasebne kontakt podatke za neke specifične zahtjeve u odjeljcima o određenim aktivnostima. U ostalim slučajevima, radi ostvarivanja gore opisanih prava ili u slučaju pritužbe upućene izravno Lorabel Apartmanház ili u slučaju općeg upita vezanog uz GDPR ili zaštitu podataka, e-mail adresa i adresa za dopisivanje potrebne za kontakt su kako slijedi:
 88. Email: na mađarskom ili engleskom jeziku info@lorabel.hu na email adresu. Adresa: Lorabel Apartmanház 8380, Hévíz, Tavirózsa utca 12/A
 89. 2) Aktivnosti upravljanja podacima
 90. Popis prijenosa podataka i obrađivača podataka unutar EU nalazi se u zasebnom dokumentu, koji čini dodatak ovom informativnom listu.
 91. 2.1 Rezervacija sobe
 92. U slučaju rezervacije sobe putem interneta, osobno u hotelu ili putem telefona, možemo zatražiti jedan ili sve sljedeće osobne podatke:
 93. Puno ime
 94. Adresa
 95. Dan dolaska
 96. Dan polaska
 97. Broj odraslih osoba u jednoj sobi
 98. Vrsta sobe
 99. Podaci o kreditnoj kartici ili bankovnoj kartici koja osigurava rezervaciju ili je potrebna za online plaćanje (vidi: 2.10.)
 100. Email adresa
 101. Titula
 102. Vrijeme dolaska
 103. Komentari – ovdje možete unijeti željene postavke koje imate
 104. Svrha upravljanja podacima:
 105. Svrha našeg prikupljanja podataka je identificirati gosta koji je izvršio rezervaciju, predati sobu pravoj osobi prilikom prijave te voditi evidenciju o instrumentu plaćanja, čime možemo izbjeći povezane financijski rizik ako se gost na kraju ne prijavi u hotel.
 106. Vašu adresu e-pošte koristimo u sljedećim slučajevima,
 107. ako vas trebamo obavijestiti o promjeni vaše rezervacije;
  ii. tri dana prije planiranog dolaska kako bismo vas podsjetili na detalje kao što su adresa smještaja i vrijeme prijave; kao i
  iii. tri dana nakon Vašeg odlaska molimo Vas da svoje komentare o svom boravku podijelite s nama kako bismo Vama i ostalim gostima pružili još bolju uslugu prilikom budućih posjeta.
 108. Podatke na računu obrađujemo radi ispunjenja zakonske obveze
 109. Nakon Vašeg odlaska podaci će se čuvati u svrhu ostvarivanja odštetnih zahtjeva i rješavanja reklamacija u građanskopravnom roku.
 110. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 111. Pravna osnova za upravljanje podacima je da su nam ti podaci potrebni za ispunjenje ugovora o rezervaciji soba. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a b.)]
 112. Vaše ime i adresa e-pošte nakon boravka 3. do kraja vašeg boravka, obrađujemo ih kako bismo vam mogli poslati e-poštu nakon vašeg boravka, budući da je “obrada podataka nužna za provedbu legitimnih interesa voditelja obrade podataka, osim ako su interesi ili temeljna prava i slobode nositelji podataka imaju prednost nad tim interesima”. U ovom slučaju, naši legitimni interesi uključuju pružanje visokokvalitetne usluge i vjerujemo da e-pošta poslana nakon vašeg boravka ne krši vaša temeljna prava. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a f.)]
 113. S podacima na računu (ime, adresa) rukujemo temeljem naših zakonskih obveza. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a c.)]
 114. Nakon vašeg odlaska, podatke ćemo zadržati na temelju našeg legitimnog interesa za podnošenje zahtjeva i rješavanje pritužbi. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a f.)]
 115. Ukoliko ne dostavite tražene podatke, nećemo moći rezervirati apartman ili sobu za Vas, niti Vas kontaktirati u slučaju problema.
 116. Prijenos podataka u treće zemlje:
 117. Adekvatnost bilo kojeg prijenosa podataka zajamčena je primjenom Općih klauzula o zaštiti podataka. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.
 118. Vrijeme obrade podataka:
 119. Ukoliko su podaci potrebni za izdavanje računa ili druge porezne evidencije, zakonski smo dužni podatke čuvati 8 godina od isteka kalendarske godine. Stoga, ako primite fakturu 2021. Bit će izdan kada se odjavite 30. lipnja 2029. moramo ga čuvati do 31. prosinca.
 120. Smještaj ima zakonsku obvezu prijaviti sve goste koji se prijavljuju lokalnim vlastima, a policiji sve goste koji dolaze izvan EU. Naša je zakonska obveza čuvati podatke sadržane u tim izvješćima 5 godina nakon relevantne godine.
 121. Nakon Vašeg odlaska podaci će se čuvati za vrijeme građanskopravne zastare, 5 godina nakon relevantne godine.
 122. Podatke ćemo izbrisati nakon najduljeg razdoblja od navedenih relevantnih razdoblja čuvanja podataka.
 123. Ako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s podacima prikupljenim tijekom gore navedenog, ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu putem e-pošte poslane na
 124. 2.2 Obrazac za registraciju i evidencija podataka u vezi s registracijom
 125. Opseg podataka i pravni temelj za upravljanje podacima:
 126. Obavezni osobni podaci (davanje ovih podataka od strane Gosta uvjet je za korištenje usluge smještaja):
 127. Temeljem odredbi Zakona o turizmu, radi ispunjenja zakonske obveze, evidentiramo i pohranjujemo: prezime i ime svih gostiju našeg hotela; prezime i ime po rođenju; mjesto i vrijeme rođenja; Njemački; rođeno prezime i ime njegove majke; identifikacijske podatke vaše osobne isprave ili putne isprave, državljanstvo, vizu i sl. broj dozvole, mjesto i vrijeme ulaska. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a c.)]
 128. Općinski dekret može zahtijevati čuvanje dodatnih podataka. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a c.)]
 129. Kako bismo ispunili traženu uslugu (smještaj, wellness i sl.), također upravljamo (temeljem ugovora) npr.: kontakt podatke, broj programa za česte goste, način plaćanja, podatke o bankovnoj kartici, broj sobe, broj gostiju , [GDPR članak 6. stavak 1. stavak. b.)]
 130. Na temelju svog legitimnog interesa za razvojem usluga, Društvo obrađuje vaše ime i e-mail adresu 3 dana nakon vašeg odlaska kako bismo zatražili vaše mišljenje o našim uslugama i time ih poboljšali. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a f.)]
 131. S podacima na računu (ime, adresa) rukujemo temeljem naših zakonskih obveza. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a c.)]
 132. Nakon vašeg odlaska, podatke ćemo zadržati na temelju našeg legitimnog interesa za podnošenje zahtjeva i rješavanje pritužbi. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a f.)]
 133. Neobavezni statistički podaci:
 134. U statističke svrhe, sljedeće podatke obrađujemo odvojeno od osobnih podataka: poslovno putovanje, slobodno vrijeme.
 135. Većina podataka popunjava se temeljem rezervacije i prilikom prijave putem čitača dokumenata. Uvijek provjerite točnost podataka.
 136. Svrha upravljanja podacima:
 137. Pružanje usluga smještaja, uključujući kontakt i razvoj usluga.
 138. Svrha evidentiranja i pohranjivanja podataka definiranih Zakonom o turizmu, Zakonom o računovodstvu i uredbom lokalne samouprave je osiguranje zakonske usklađenosti.
 139. Nakon Vašeg odlaska podaci će se čuvati u svrhu ostvarivanja odštetnih zahtjeva i rješavanja reklamacija u građanskopravnom roku.
 140. Vrijeme obrade podataka:
 141. Ukoliko su podaci potrebni za izdavanje računa ili druge porezne evidencije, zakonski smo dužni podatke čuvati 8 godina od isteka kalendarske godine. Dakle, ako primite fakturu 2022. Bit će izdan kada se odjavite 30. lipnja 2030. moramo ga čuvati do 31. prosinca.
 142. Naši smještajni objekti imaju zakonsku obvezu prijaviti sve goste koji se prijavljuju lokalnoj upravi s podacima navedenim u uredbi lokalne samouprave, a policija također mora prijaviti sve goste izvan EU. Naša je zakonska obveza čuvati podatke sadržane u tim izvješćima 5 godina nakon relevantne godine od datuma registracije.
 143. Nakon Vašeg odlaska podaci će se čuvati za vrijeme građanskopravne zastare, 5 godina nakon relevantne godine.
 144. Osobni podaci evidentirani temeljem odredaba Zakona o turizmu čuvat će se u za to predviđenoj središnjoj pohrani do kraja sljedeće godine.
 145. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti bilo koje od svojih prava u vezi s podacima prikupljenim prilikom prijave ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi podataka prikupljenih prilikom prijave, molimo da nas o tome obavijestite slanjem e-maila na info @lorabel.hu.
 146. 2.3 Iznajmljivanje bicikala. Rekreacija.
 147. Dokumentacija za iznajmljivanje bicikla za njegovo izdavanje potrebni su sljedeći podaci:
 148. Ime
 149. Titula
 150. Broj telefona
 151. Email adresa
 152. Svrha upravljanja podacima:
 153. Pružanje usluge najma bicikala (uključujući identifikaciju, kontakt, izdavanje računa) i rješavanje pritužbi. Unos kontakt podataka nije obavezan, ali je uvjet za održavanje kontakta.
 154. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 155. Ispunjavanje ugovora o pružanju rekreacijskih, sportskih i zdravstvenih usluga. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a b.)].
 156. Pravna osnova za pohranjivanje u svrhu rješavanja pritužbi je naš legitimni interes u rješavanju pritužbi [GDPR članak 6 (1) stavak. f.)]
 157. Pravna osnova za čuvanje podataka na računu je zakonska usklađenost [GDPR članak 6 (1) stavak. c.)]
 158. Vrijeme obrade podataka:
 159. Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu rješavanja pritužbi 1 godinu nakon tekuće godine od dana isteka propusnice ili od vašeg jednokratnog ulaska (probnog posjeta).
 160. Podatke na računu (ime, adresa) čuvamo 8 godina.
 161. Kako je 1. Ako želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s podacima prikupljenim u svrhu pružanja ove usluge ili ako nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga vezanog uz ovu uslugu, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu putem e-pošte poslane na
 162. 2.4 Upitnik za goste i sustav ocjenjivanja
 163. Kao dio procesa osiguravanja kvalitete tvrtke, gosti mogu dati svoje mišljenje o smještajnim uslugama Lorabel Apartmanház putem e-maila i papirnatih upitnika za goste ili uz pomoć sustava za ocjenjivanje. Prilikom popunjavanja upitnika možete navesti sljedeće osobne podatke:
 164. Ime
 165. Datum posjeta
 166. Broj sobe
 167. Kontakt (adresa, e-mail adresa, broj telefona, kućna adresa)
 168. Unos podataka nije obavezan, već služi samo za točno ispitivanje eventualnih pritužbi i osiguranje odgovora.
 169. Tvrtka također može koristiti mišljenja dobivena na ovaj način i sve povezane podatke koji se ne mogu pratiti do danog Gosta i ne mogu se povezati s imenom Gosta u statističke svrhe.
 170. Ako nam svoje mišljenje date anonimno, ne obrađujemo osobne podatke. Ukoliko od nas zatražite povratnu informaciju, naš djelatnik će Vas kontaktirati najkasnije u roku od 30 dana na jedan od kontakt podataka (e-mail, adresa, broj telefona).
 171. Svrha upravljanja podacima:
 172. Kontakt s recenzentom i rješavanje reklamacije.
 173. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 174. Vaš pretpostavljeni dobrovoljni pristanak. Obavještavamo Vas da ukoliko ne pristanete na obradu Vaših podataka ili povučete privolu, nećemo moći odgovoriti na Vaš upit. Povlačenje privole ne utječe na zakonitu obradu podataka koja je prethodila.
 175. Vrijeme obrade podataka:
 176. Ovako primljene poruke i osobni podaci bit će izbrisani godinu dana nakon odgovora na zahtjev, pitanje ili prigovor. E-mail adresa i korisničko ime koje ste dali za korištenje sustava ocjenjivanja bit će izbrisani na vaš zahtjev.
 177. Kako je 1. želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu e-poštom poslanom na
 178. 2.5 Sustav kamera
 179. U hotelima kojima upravlja smještaj rade kamere radi osobne i imovinske sigurnosti gostiju. Nadzor kamera višestruko je označen piktogramom i tekstom upozorenja.
 180. Više informacija o upravljanju podacima vezanim uz sustav kamera možete dobiti u konkretnom hotelu, na licu mjesta i od osoblja smještaja. Na vaš zahtjev proslijedit ćemo vam informacije o upravljanju podacima sustava kamera. Obavijestite nas o takvom zahtjevu slanjem pisma na opću e-mail ili poštansku adresu navedenog smještaja.
 181. 2.6 Bilten
 182. Kako bismo poslali newsletter, obrađujemo vaše ime, e-mail, a ponekad i vašu adresu. Vezano uz slanje newslettera, imate mogućnost postaviti temu i regiju za koju tražite newsletter.
 183. Svrha upravljanja podacima:
 184. Vaše informacije o aktualnim promocijama i novostima.
 185. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 186. Vaš dobrovoljni prilog. Obavještavamo Vas da ukoliko ne pristanete na obradu Vaših podataka, nećemo Vam moći slati newsletter.
 187. Vrijeme obrade podataka:
 188. Naš newsletter vam šaljemo samo onoliko dugo koliko vi to zatražite. Ako više ne želite primati newsletter, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku koristeći poveznicu na dnu newslettera ili slanjem e-maila na info@lorabel.hu. Takvo povlačenje privole ne utječe na zakonitu obradu podataka koja je prethodila.
 189. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas o tome obavijestite slanjem e-maila na info@lorabel .hu.
 190. 2.7. Poslovni (korporacijski) bilten
 191. Šaljemo najnovije vijesti i promocije našim istaknutim korporativnim partnerima. Podaci za kontakt dobiveni su od dotične osobe, njezinog nadređenog ili poslodavca.
 192. Svrha upravljanja podacima: Promocija i prodaja našeg smještaja.
 193. Pravna osnova za upravljanje podacima: Naš legitimni interes za promicanje i prodaju naših hotela.
 194. Vrijeme obrade podataka: U svakom trenutku možete prigovoriti obradi podataka. U tom slučaju vam više nećemo slati biltene ove vrste. Upravljanje podacima traje dok ne prigovorite ili dok ne primite obavijest o prekidu statusa kontakta.
 195. 2.8 Program za redovne goste (Apartmanska kuća Lorabel)
 196. Hotel’s Regular Guest Program je ekskluzivna usluga za goste hotela – fizičke osobe – čija je svrha omogućiti popuste i programe za goste koji se vraćaju.
 197. Smještaj u programima može obrađivati ​​sljedeće osobne podatke:
 198. U slučaju fizičke osobe:
 199. Ime
 200. Ne
 201. Poštanska adresa
 202. Adresa
 203. Broj telefona
 204. Email adresa
 205. Datum rođenja (U programima ne mogu sudjelovati osobe mlađe od osamnaest godina.)
 206. Za djecu:
 207. Podaci koje daje roditelj/zakonski zastupnik registriran u programu Redovni gost:
 208. Ime djeteta
 209. Rođenje djeteta
 210. Suglasnost roditelja za upravljanje podacima.
 211. Unos imena i podataka o rođenju djeteta omogućuje nam slanje rođendanskog iznenađenja na ime djeteta na e-mail adresu roditelja/zakonskog zastupnika.
 212. Osobni podaci koji se obrađuju u slučaju pravne osobe:
 213. Ime kontakta
 214. Vaša poštanska adresa
 215. Vaš broj telefona
 216. Vaša email adresa
 217. Osim toga, upravljamo brojem i lozinkom vaše kartice za česte goste.
 218. Svrha upravljanja podacima:
 219. Pružanje popusta sudionicima. Pošaljite obavijest o popustima.
 220. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 221. Vaš dobrovoljni prilog. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku i zatražiti brisanje svojih podataka e-mailom na info@lorabel.hu ili slanjem pisma na adresu smještaja, pod uvjetom da to ne utječe na pravno upravljanje podacima koje je prethodilo . Imajte na umu da bez pristanka ne možete biti član programa čestih gostiju.
 222. Vrijeme obrade podataka:
 223. Obrada prenesenih osobnih podataka traje sve dok dotična osoba sudjeluje u danom programu. Društvo čuva osobne podatke člana na razdoblje određeno važećim poreznim zakonom i računovodstvenim propisima, a nakon isteka roka ih briše.
 224. Može se dogoditi da su za sudjelovanje u programima potrebni dodatni osobni podaci, u takvim će slučajevima Društvo obavijestiti nositelja podataka istovremeno sa zahtjevom za podatke o svrsi, načinu i trajanju upravljanja podacima.
 225. U slučaju Gostiju koji se pretplate na newsletter i pristanu na promotivni upit, Društvo će pružiti gore navedene podatke u odjeljku 2.7 ovih informacija. nastavit će se postupati u skladu s odredbama
 226. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu e-poštom poslanom na
 227. Informacije o upravljanju podacima za newsletter upućen ključnim partnerima Lorabel Apartmanháza možete pročitati u informacijama o upravljanju podacima newslettera.
 228. 2.9 Poklon kartica i vaučer za smještaj Lorabel Apartment House
 229. Prilikom kupnje darovne kartice Lorabel Apartmanház ili vaučera za smještaj dajete sljedeće osobne podatke:
 230. U slučaju osobne kupnje:
 231. Ime
 232. Ime i adresa za naplatu
 233. U slučaju online narudžbi putem službenih stranica Društva:
 234. Ime
 235. Email adresa
 236. Broj telefona
 237. Ime i adresa za naplatu
 238. Naziv i adresa za dostavu
 239. Svrha upravljanja podacima:
 240. Kontakt za dostavu poklon kartice ili bona za smještaj, fakturiranje.
 241. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 242. Ispunjenje ugovora sklopljenog za izdavanje darovne kartice ili bona za smještaj. Davanje podataka je obvezno i ​​uvjet za pružanje usluge.
 243. Vrijeme obrade podataka:
 244. Ovako dobivene osobne podatke hotel će čuvati 8 godina sukladno važećim poreznim zakonima i računovodstvenim propisima.
 245. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu e-poštom poslanom na
 246. 2.10 Podaci o bankovnoj kartici
 247. Molimo Vas da prilikom rezervacije sobe i online plaćanja navedete sljedeće podatke o bankovnoj kartici:
 248. ime na kartici
 249. Broj kartice
 250. Datum isteka roka trajanja
 251. CVC (samo u slučaju plaćanja)
 252. Svrha upravljanja podacima:
 253. Prilikom rezervacije sobe i plaćanja putem interneta navedite sljedeće podatke o bankovnoj kartici:
 254. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 255. Ispunjenje ugovora sklopljenog u svrhu rezervacije sobe kao usluge. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a b.)] Unos podataka je obavezan, uvjet je pružanja usluge.
 256. Vrijeme obrade podataka:
 257. Podaci bankovne kartice su kriptirani, njihovo otkrivanje je moguće samo u svrhu transakcije i samo ovlaštenoj osobi. Nakon napuštanja hotela podaci se više ne mogu iznositi, pristup nije moguć. Podaci se brišu nakon 8 godina.
 258.  
 259. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas o tome obavijestite slanjem e-maila na info@lorabel .hu.
 260. 2.11 Društveni portali (npr. Facebook, Instagram)
 261. Dostupni su i zasebno na društvenim portalima Facebook i Instagram kojima upravlja hotel. Facebook korisnik “sviđa” feed vijesti objavljen na oglasnoj ploči na danoj stranici; Prijaviti se možete klikom na poveznicu “prati”, a odjaviti se klikom na poveznicu “dislike” koja se tamo nalazi, a neželjene vijesti na oglasnoj ploči možete izbrisati pomoću postavki oglasne ploče. Društvo ima pristup profilu „sljedbenika“, ali ga ne evidentira niti upravlja u svom internom sustavu.
 262. Svrha upravljanja podacima:
 263. Dijeljenje sadržaja web stranica kojima upravlja smještaj, priopćavanje drugih novosti i promocija, održavanje kontakta. Uz pomoć Facebook stranica možete rezervirati sobu, sudjelovati u nagradnim igrama i informirati se o najnovijim akcijama.
 264. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 265. Vaša suglasnost koju možete povući u bilo kojem trenutku odjavom. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a a.)] Opoziv ne utječe na pravnu obradu podataka koja mu je prethodila. U slučaju povlačenja, nećete dobiti obavijest o našem news feedu, naše se vijesti neće pojaviti na vašem news feedu, ali ćete i dalje imati pristup news feedu, budući da je naša stranica javna.
 266. Vrijeme obrade podataka:
 267. Upravljanje podacima traje do odjave.
 268. Facebook i Instagram neovisni su i odvojeni upravitelji podataka. Informacije o upravljanju podacima stranice iz smjernica i pravilnika o zaštiti podataka na Facebook stranici možete dobiti na sljedećim poveznicama:
 269. https://www.facebook.com/policies/cookies/
 270. https://www.facebook.com/about/privacy/update
 271. Informacije o upravljanju podacima na Instagramu možete dobiti na sljedećoj poveznici:
 272. pomoć.instagram.com
 273. U slučaju rezervacije sobe, sustav automatski preusmjerava Gosta na web stranicu smještaja. Upravljanje podacima je u skladu s 2.1. postupa prema odredbama toč
 274. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu e-poštom poslanom na
 275. Online plaćanje bankovnom karticom
 276. Za online plaćanje bankovnom karticom automatski ćete biti preusmjereni na sljedeću stranicu voditelja obrade podataka:
 277. https://teya.com/hu/home
 278. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas o tome obavijestite. info@lorabel.hu e-poštom poslanom na
 279. 2.13 Kontakt
 280. Možete nas kontaktirati na bilo kojoj od naših kontakt točaka (e-mailom, putem Facebooka, telefonom, poštom ili putem za to kreiranih obrazaca (npr. zahtjev za ponudu)).
 281. Svrha upravljanja podacima:
 282. Održavanje kontakta s podnositeljem zahtjeva i odgovaranje ili rješavanje pitanja/zahtjeva.
 283. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 284. Budući da nas kontaktirate, pravni temelj za upravljanje podacima je vaš pristanak. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a a.)] Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku, ali u ovom slučaju ne možemo odgovoriti na vaš zahtjev. Povlačenje ne utječe na zakonitost prethodnog upravljanja podacima.
 285. Obavještavamo vas da su podatkovna polja navedena na pojedinim obrascima kreirana na temelju našeg iskustva, pri čemu tražimo najnužnije podatke za odgovor na zadani zahtjev. Obavezna polja označena su crvenom zvjezdicom.
 286. Vrijeme obrade podataka:
 287. Ovako primljene poruke i osobni podaci bit će izbrisani godinu dana nakon odgovora na zadani zahtjev, pitanje ili prigovor. Međutim, ako je zbog prirode korespondencije to potrebno iz poreznih ili računovodstvenih razloga, ili možda sa stajališta zaštite prava i interesa Društva ili podnositelja zahtjeva, isti će se arhivirati i pohraniti za potrebno vremensko razdoblje, koje se ispituje pojedinačno u svakom slučaju.
 288. Prijenos podataka:
 289. 2.15 Protokol za rješavanje pritužbi
 290. Tijekom postupanja po prigovoru potrošača, ukoliko se ne slažete s postupanjem po usmenom prigovoru ili trenutačno ispitivanje prigovora nije moguće, Društvo je dužno evidentirati prigovor i svoje stajalište o njemu bez odgode.
 291. Zapisnik sadrži sljedeće podatke:
 292. Naziv i adresa potrošača
 293. Mjesto, vrijeme i način podnošenja prigovora
 294. Detaljan opis prigovora potrošača, popis isprava, dokumenata i drugih dokaza koje je potrošač predočio
 295. Izjavu Društva o svom stavu u vezi s prigovorom potrošača, ako se prigovor može odmah ispitati
 296. Potpis osobe koja vodi zapisnik i – osim usmenih pritužbi upućenih telefonom ili elektroničkim putem – potpis potrošača
 297. Mjesto i vrijeme vođenja zapisnika
 298. U slučaju usmene pritužbe priopćene telefonom ili elektroničkim putem, jedinstveni identifikacijski broj pritužbe
 299. Svrha upravljanja podacima:
 300. Istraživanje pritužbe i održavanje kontakta s podnositeljem pritužbe.
 301. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 302. 1997. o zaštiti potrošača. godišnji CLV. Akt 17/A. st. (7), kojim je gore navedeno upravljanje podacima obvezno. [Članak 6. stavak 1. GDPR-a c.)]
 303. Vrijeme obrade podataka:
 304. 3 godine od snimanja ploče.
 305. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu e-poštom poslanom na
 306. 2.16 Blog apartmanske kuće Lorabel
 307. Objekt s vremena na vrijeme dijeli nove članke u svom online putničkom časopisu. Ako želite primati obavijesti o novim člancima, možete se pretplatiti na našu mailing listu unosom svog imena i adrese e-pošte.
 308. Svrha upravljanja podacima:
 309. Obavještavamo vas o novim člancima.
 310. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 311. Vaš dobrovoljni prilog. Obavještavamo Vas da ukoliko ne pristanete na obradu Vaših podataka, nećemo Vam moći poslati obavijest.
 312. Vrijeme obrade podataka:
 313. Šaljemo vam naše obavijesti samo onoliko dugo koliko vi to tražite. Ako više ne želite primati takve e-mailove, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku koristeći poveznicu na dnu e-maila, ili info@lorabel.hue-poštom poslanom na Takvo povlačenje privole ne utječe na zakonitu obradu podataka koja je prethodila.
 314. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu e-poštom poslanom na
 315. 2.17 Automatski snimljeni podaci, kolačići i “kodovi za remarketing”
 316. 2.17.1 Automatski snimljeni podaci
 317. Kada pregledavate našu web stranicu, automatski se bilježe određeni podaci vašeg uređaja (npr. prijenosno računalo, računalo, telefon, tablet). Takvi podaci su IP adresa, vrijeme i datum posjeta, vrsta preglednika koji se koristi, vrsta operativnog sustava te naziv domene i adresa pružatelja internetskih usluga. Snimljene podatke automatski bilježi web poslužitelj koji poslužuje web mjesto kada pregledavate web mjesto bez ikakve posebne izjave ili radnje s vaše strane. Sustav iz tih podataka automatski generira anonimne statističke podatke. Ti se podaci ne mogu kombinirati s drugim osobnim podacima, osim u slučajevima koji su propisani zakonom. Ove podatke koristimo samo u agregiranom i obrađenom (agregiranom) obliku, za ispravljanje mogućih grešaka u našim uslugama, poboljšanje njihove kvalitete te u statističke svrhe.
 318. Svrha upravljanja podacima:
 319. Tehnički razvoj informatičkog sustava, kontrola rada servisa i izrada statistike. U slučaju zlouporabe, podaci se također mogu koristiti za utvrđivanje izvora zlouporabe u suradnji s pružateljem internetskih usluga posjetitelja i nadležnim tijelima.
 320. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 321. 2001. o određenim pitanjima elektroničkih komercijalnih usluga i usluga povezanih s informacijskim društvom. godina CVIII Akt 13/A. st. (3) je uvjet za pružanje usluge.
 322. Razdoblje upravljanja podacima: 30 dana od dana pregleda web stranice.
 323. 2.17.2. Kolačići i slične tehnologije
 324. Što je kolačić?
 325. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje na tvrdi disk računala ili mobilnog uređaja na vrijeme isteka postavljeno u kolačiću i aktivira se (prijavljuje natrag web poslužitelju) pri sljedećim posjetima. Web stranice koriste kolačiće u svrhu bilježenja informacija vezanih uz posjet (posjećene stranice, vrijeme provedeno na stranicama, podaci o pregledavanju, izlazi i sl.) i osobnih postavki, ali se ti podaci ne mogu povezati s osobom posjetitelja. Ovaj vam alat pomaže stvoriti web stranicu jednostavnu za korištenje kako biste poboljšali online iskustvo svojih posjetitelja.
 326. Na drugim platformama – gdje kolačići nisu dostupni ili se ne mogu koristiti – mogu se koristiti druge tehnologije čija je svrha slična onoj kolačića: na primjer, to može biti ID za oglašavanje na mobilnim uređajima sa sustavom Android.
 327. Postoje dvije vrste kolačića: “kolačići sesije” i “trajni kolačići”.
 328. Računalo, prijenosno računalo ili mobilni uređaj pohranjuju “kolačiće sesije” samo privremeno, dok ne napustite danu web stranicu; ovi kolačići pomažu sustavu da zapamti podatke tako da ne morate više puta unositi ili ispunjavati te podatke. Razdoblje valjanosti kolačića sesije ograničeno je na trenutnu sesiju korisnika, a svrha im je spriječiti gubitak podataka (primjerice, prilikom ispunjavanja duljeg obrasca). Ova vrsta kolačića automatski se briše s računala posjetitelja na kraju sesije ili zatvaranjem preglednika.
 329. “Trajni kolačići” pohranjuju se na računalu, prijenosnom računalu ili mobilnom uređaju čak i nakon napuštanja web stranice. Uz pomoć ovih kolačića, web stranica vas prepoznaje kao posjetitelja koji se vraća. Trajni kolačići prikladni su za vašu identifikaciju putem identifikatora na strani poslužitelja – korisničke asocijacije, tako da u svim slučajevima kada je ključna provjera autentičnosti korisnika – npr. online trgovina, netbank, webmail – potrebni uvjeti za ispravan rad. Trajni kolačići sami po sebi ne nose osobne podatke i prikladni su samo za identifikaciju korisnika zajedno s nalogom pohranjenim u bazi podataka poslužitelja. Rizik takvih kolačića je u tome što zapravo ne identificiraju korisnika, već preglednik, odnosno ako se netko nalazi na javnom mjestu, npr. uđe u internetsku trgovinu u internetskom kafiću ili knjižnici i ne izađe pri izlasku, tada bi druga osoba koja koristi isto računalo mogla neovlašteno pristupiti navedenoj web trgovini u ime izvornog korisnika.
 330. Kako mogu omogućiti ili onemogućiti kolačiće?
 331. Većina internetskih preglednika automatski prihvaća kolačiće, no posjetitelji ih imaju opciju izbrisati ili odbiti. Budući da je svaki preglednik drugačiji, možete pojedinačno postaviti svoje postavke kolačića pomoću alatne trake preglednika. Ako ne želite dopustiti kolačiće s naše web stranice, možete promijeniti postavke web preglednika tako da budete obaviješteni o slanju kolačića ili možete jednostavno odbiti sve kolačiće. Međutim, također možete izbrisati kolačiće pohranjene na vašem računalu ili mobilnom uređaju u bilo kojem trenutku. Za više informacija o postavkama pogledajte pomoć vašeg preglednika. Imajte na umu da ako odlučite onemogućiti kolačiće, morat ćete isključiti određene funkcije web stranice.
 332. Koje kolačiće koristimo?
 333. 1. Alati neophodni za rad web stranice:
 334. Takvi su kolačići neophodni za ispravno funkcioniranje web stranice, pa je u ovom slučaju pravna osnova za upravljanje podacima Zakon iz 2001. o određenim pitanjima elektroničkih komercijalnih usluga i usluga povezanih s informacijskim društvom. godina CVIII Akt 13/A. (3) § Podaci se ne prenose.
 335. a) Pomoć pri završetku
 336. Svrha upravljanja podacima: Pomaže vam ispuniti podatkovne listove nudeći unaprijed ispunjavanje koje vam se čini prikladnim.
 337. Vrijeme upravljanja podacima: traje dok traje vaš boravak na web stranici
 338. b) Pomaže u potrazi
 339. Svrha upravljanja podacima: Pomaže vam da pronađete ono što tražite što je brže moguće
 340. Vrijeme upravljanja podacima: traje dok traje vaš boravak na web stranici
 341. c) Provjera pravopisa
 342. Svrha upravljanja podacima: Automatski ispravlja pretpostavljene pogreške u tipkanju
 343. Vrijeme upravljanja podacima: traje dok traje vaš boravak na web stranici
 344. d) Identifikacija jezične postavke:
 345. Svrha upravljanja podacima: Tijekom vašeg posjeta web stranici, sustav vas identificira kao jedinstvenog korisnika uz pomoć standardnog kolačića kako bi zapamtio vaše jezične postavke.
 346. Vrijeme upravljanja podacima: Ova postavka (kolačić) pohranjuje se 29 dana.
 347. e) Kolačić društvenih mreža (Facebook, Instagram, Google+, Youtube)
 348. Svrha upravljanja podacima: Ovaj kolačić omogućuje dijeljenje sadržaja web stranice.
 349. Vrijeme upravljanja podacima: Ovaj kolačić pohranjujemo do trenutka dijeljenja.
 350. Više o Facebooku u 2. možete čitati u
 351. f) Multimedijski player (youtube)
 352. Svrha upravljanja podacima: Ovaj vam kolačić omogućuje reprodukciju videa na web stranici.
 353. Vrijeme upravljanja podacima: Ovaj kolačić pohranjuje se tijekom trajanja reprodukcije.
 354. 2. Kolačići koji prikupljaju statističke podatke
 355. Ovi kolačići samo prikupljaju statističke podatke, dakle ne obrađuju osobne podatke. Tijekom svog rada prate kako koristite web stranicu, koje teme pregledavate, što klikate, kako se krećete po web stranici, koje stranice posjećujete. Međutim, podatke prikuplja samo anonimno. Na taj način možemo saznati npr. koliko posjetitelja stranica ima mjesečno. Ovi statistički podaci također pomažu u prilagođavanju naše stranice potrebama korisnika. Google Tag Manager (i Google Analytics) i Hotjar pomažu u prikupljanju takvih podataka.
 356. 3. Kolačići u marketinške svrhe
 357. Svrha upravljanja podacima takvih kolačića je slanje personaliziranih oglasa.
 358. Pravna osnova za upravljanje podacima: U svim slučajevima vaša suglasnost koju upisujete u skočni prozor na web stranici. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku, no povlačenje ne utječe na pravnu obradu podataka koja mu je prethodila. U slučaju povlačenja, oglasi namijenjeni vama neće se pojavljivati ​​na drugim platformama.
 359. a) Kategorizacija prema mjestu posjeta,
 360. Vrijeme upravljanja podacima: 269 dana
 361. b) Personalizirane Facebook ponude
 362. Vrijeme upravljanja podacima: maksimalno 180 dana
 363. c) Praćenje klikova na oglase smještaja
 364. Razdoblje upravljanja podacima: 2 godine
 365. Kako je 1. Ako želite ostvariti bilo koje od svojih prava u vezi s gore navedenim ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu putem e-pošte poslane na
 366. Upravljanje dijeljenim podacima:
 367. Zajednički voditelji obrade u upravljanju podacima postupaju u skladu s odredbama ovog informativnog lista.
 368. 2.17.3. Reference i poveznice
 369. Naša web stranica također može sadržavati poveznice kojima ne upravlja Društvo i koje služe samo za informiranje posjetitelja. Društvo nema nikakvog utjecaja na sadržaj i sigurnost web stranica kojima upravljaju partnerske tvrtke, stoga za njih nije odgovorno. Pregledajte informacije o upravljanju podacima stranica koje posjećujete prije nego što unesete svoje podatke u bilo kojem obliku na toj stranici.
 370.  
 371. 2.18 Poslovni odnos
 372. Kao i većina tvrtki, naša tvrtka održava poslovne odnose s nekim zaposlenicima drugih organizacija, čije ime, poslovni položaj i podatke za kontakt pohranjujemo.
 373. Svrha upravljanja podacima:
 374. U svim slučajevima, takvo pohranjivanje podataka provodi se uz pristanak dotične osobe, kako bi naše tvrtke mogle komunicirati u svrhu suradnje.
 375. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 376. Pravni temelj naše aktivnosti upravljanja podacima je legitimni interes za ispunjenje ugovora ili odnosa između tvrtki [GDPR članak 6 (1) stavak. f.)].
 377. Vrijeme obrade podataka:
 378. Barem jednom godišnje provjeravamo kontakt podatke naših poslovnih kontakata i uklanjamo one koji više nisu ažurni iz sustava. Podaci kontakt osobe stoga se obrađuju sve dok se kontakt osoba ne promijeni ili dok se odnos ne prekine.
 379. Zbog računovodstvenih propisa, kontakt podatke na ugovorima čuvamo 8 godina nakon prestanka ugovora.
 380. Kod rukovanja osobnim podacima novinara postupamo na isti način kao gore.
 381. 2.19 Cijene podliježu registraciji
 382. Rezervacija nekih od naših dodatnih cijena s popustom (npr.: Tajna cijena, Snižena cijena itd.) podliježe registraciji. Dodatni popust također se može iskoristiti iz većine sniženih ponuda, ali se ne može kombinirati s drugim kodovima kupona ili drugim postotnim popustima (npr. popust za redovite goste, popust na partnersku karticu itd.). Promocija vrijedi za apartmane Lorabel Apartmanház.
 383. Prilikom registracije obavezan je unos email adrese i eventualno imena. Registracijom za sniženu cijenu pristajete na slanje newslettera na tamo navedenu e-mail adresu. Naravno, možete se odjaviti s newslettera u bilo kojem trenutku.
 384. Svrha upravljanja podacima:
 385. Informacije o popustima i akcijama.
 386. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 387. Vaš dobrovoljni prilog. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku, ali to ne utječe na zakonitu obradu podataka prije nje. Obavještavamo Vas da ukoliko ne pristanete na obradu Vaših podataka, nećemo Vas moći informirati o našim povoljnim ponudama.
 388. Vrijeme obrade podataka:
 389. Traje do povlačenja suglasnosti.
 390. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu e-poštom poslanom na
 391. 2.20 “ChatBot” aplikacija za pametni chat
 392.  
 393. Također možete koristiti ChatBot pop-up chat prozor za odgovaranje na rezervacije soba, tipična pitanja i zahtjeve na našim kontakt podacima, web stranici i Facebook stranici, kao i tijekom komunikacije na Messengeru. ChatBot odgovara na vaša pitanja pomoću umjetne inteligencije.
 394. Svrha upravljanja podacima:
 395. Ispunjavanje vašeg zahtjeva ili odgovor na vaše pitanje.
 396. Pravna osnova za upravljanje podacima:
 397. Vaš dobrovoljni pristanak dat slanjem pitanja ili zahtjeva. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade podataka prije nje.
 398. Vrijeme obrade podataka:
 399. ChatBot razgovori se pohranjuju 1 godinu, nakon 1 godine neaktivnosti pretvaraju se u statističke podatke (anonimno). U slučaju kontinuirane aktivnosti (ponovljena komunikacija unutar 1 godine), komunikacijske događaje pohranjujemo 5 godina ovisno o korisniku.
 400. Procesor podataka:
 401. Web stranica facebook.com.
 402. Kako je 1. Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u vezi s ovako dostavljenim podacima ili nas želite kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga u vezi s gore navedenim upravljanjem podacima, molimo da nas obavijestite info@lorabel.hu e-poštom poslanom na
 403. 3) Pravne reference (uključujući podatke za kontakt)
 404. Kao voditelj obrade osobnih podataka koje koristi, Lorabel Apartmanház dužan je objaviti informacije o svom službenom nazivu, kontakt podatke i druge podatke u skladu s GDPR. Ovaj odjeljak sadrži sve informacije koje zahtijeva GDPR, kao i dodatne pravne informacije.
 405. Operacija:
 406. Naziv: Apartmanska kuća Lorabel
 407. Sjedište: 8380, Hévíz, Tavirózsa utca 12/A.
 408. Porezni broj: 56693683-1-40
 409. Zastupa: direktor Lóránt Kovács
 410. Broj telefona pravne osobe zadužene za zaštitu podataka: +36 30 752 0150
 411. Njegova e-mail adresa: info@lorabel.hu
 412. 4) Izrazi i kratice korišteni u ovim Informacijama:
 413. Većina definicija temelji se na Općoj uredbi EU o zaštiti podataka (GDPR). Ovo je pravni dokument, tako da se isti sadržaj ne može vratiti jednostavno i kratko. Naš je cilj ovdje pružiti jasno objašnjenje koje čini tekst lakšim za razumijevanje; to ponekad onemogućuje detaljiziranje pune pravne definicije. Prema politici smještaja, u potpunosti se pridržavamo zahtjeva GDPR-a, a vaša prava nisu narušena činjenicom da je ovdje navedeno objašnjenje pojednostavljeno.