Opći uvjeti poslovanja


Opći uvjeti poslovanja

1. Podaci Pružatelja usluga
Lorabel Apartmanház
8380, Hévíz, Tavirózsa utca 12/A


2. Opća pravila 2.1. Ovi “Opći uvjeti” reguliraju korištenje smještaja i usluga Pružatelja usluga.
2.2. Posebni, jedinstveni uvjeti nisu dio objavljenih Općih uvjeta, ali ne isključuju sklapanje zasebnih ugovora s putničkim agentima, organizatorima, u nekim slučajevima s drugačijim uvjetima koji odgovaraju vrsti posla.

3. Ugovorna strana
3.1. Usluge koje pruža Pružatelj usluga koristi Gost.
3.2. Ukoliko Gost naruči usluge izravno od Pružatelja usluge, Gost je Ugovorna strana. Pružatelj usluge i Gost zajedno postaju ugovorne strane (u daljnjem tekstu Strane) ako su ispunjeni uvjeti.
3.3. Ukoliko narudžbu usluga Pružatelju usluga preda treća osoba (u daljnjem tekstu: Posrednik) u ime Gosta, uvjeti suradnje uređuju se ugovorom sklopljenim između Pružatelja usluga i Posrednika. U tom slučaju Pružatelj usluga nije dužan provjeravati da li treća osoba pravno zastupa Gosta.

4. Stvaranje Ugovora, način knjiženja, izmjena, obveza obavijesti
4.1. Pružatelj usluge šalje ponudu na usmeni ili pismeni zahtjev Gosta za ponudu. Ukoliko konkretna narudžba nije zaprimljena u roku od 48 sati od slanja ponude, ponuda Pružatelja usluge prestaje biti obvezujuća.
4.2. Ugovor se sklapa pisanom potvrdom pisane ili usmene rezervacije Gosta od strane Pružatelja usluge, te se smatra pisanim Ugovorom.
Usmena rezervacija, dogovor, dopuna ili njena usmena potvrda od strane Davatelja usluga ne predstavlja ugovor.
4.3. Ugovor o korištenju usluga smještaja sklapa se na određeno vrijeme.
4.3.1. Ukoliko Gost trajno napusti sobu prije isteka navedenog roka, Davatelj usluga ima pravo na naknadu usluge u postocima utvrđenim Ugovorom, a koji su sljedeći:

Za smještaj u Mađarskoj: 100%

Pružatelj usluga ima pravo preprodati sobu ispražnjenu prije isteka roka.

4.3.2. Za produženje usluge smještaja na inicijativu Gosta potrebna je prethodna suglasnost Pružatelja usluga. U tom slučaju Pružatelj usluga može ugovoriti povrat naknade za već izvršenu uslugu.
4.4. Izmjene i/ili dopune Ugovora zahtijevaju pisani sporazum potpisan od strane Ugovornih strana.

5. Uvjeti otkazivanja
5.1. Ukoliko u ponudi smještaja nisu navedeni drugi uvjeti, moguć je otkaz usluge smještaja bez penala na sljedeći način:

U slučaju smještaja u Mađarskoj: prema lokalnom vremenu, izvan 30 dana prije dana dolaska.

a) Ukoliko Ugovorna strana nije osigurala korištenje usluge smještaja uplatom akontacije, jamstvom kreditnom karticom ili na drugi način predviđen Ugovorom, obveza Pružatelja usluga postoji kako slijedi:

Za hotele u Mađarskoj: lokalno vrijeme do 15 sati na dan dolaska

b) Ako je Ugovorna strana osigurala korištenje usluge smještaja uplatom akontacije, jamstvom kreditnom karticom ili na drugi način određen Ugovorom, a ne dođe na dan dolaska po lokalnom vremenu kako slijedi:

U slučaju smještaja u Mađarskoj: po lokalnom vremenu do 15 sati

i unaprijed ne naznači da će doći kasnije, Pružatelj usluga će naplatiti iznos naveden u Ugovoru, ali najmanje naknadu za jedan dan smještaja, kao kaznu. U tom slučaju, smještaj će biti rezerviran za ugovornu stranu do 12:00 sati sljedećeg dana od dana dolaska, nakon čega prestaje obveza pružatelja usluge usluge.


Rokovi za otkazivanje grupnih rezervacija:

Besplatno otkazivanje naručenih usluga moguće je unutar 24 sata nakon potvrde rezervacije. Naknada za otkazivanje se naplaćuje u sljedećem iznosu i pod sljedećim uvjetima:

Broj dana prije dolaskaBoravak/Smještaj

30 dana prije dolaska iu slučaju nedolaska100% rezerviranih usluga

6. Cijene
6.1. Aktualne cijene soba prikazane su u sobama ili na web stranici smještaja.
6.2. Pružatelj usluge može slobodno promijeniti svoje oglašene cijene bez prethodne obavijesti.
6.3. Prilikom objave cijena, Pružatelj usluga će navesti da li navedena cijena uključuje poreze (PDV, IFA) po stopi navedenoj u važećim mađarskim zakonskim propisima. Cijene su bez PDV-a i IFA.
6.4. Aktualni popusti, akcije i ostale ponude objavljene su na web stranici smještaja.
6.5 Popusti za djecu mogu se razlikovati ovisno o smještaju, konkretne cijene dostupne su na stranici konkretne ponude.

U slučaju rezervacija proizvoda Davatelja usluga koji podliježu posebnim uvjetima, u slučaju rezervacija događaja ili u slučaju (grupnih) rezervacija više od 5 soba ili apartmana, Davatelj usluga može postaviti drugačije uvjete i nadoplate navedene u pojedinačnom Ugovoru.

7. Način plaćanja, garancija
7. Način plaćanja, garancija
7.1. Pružatelj usluga zahtijeva naknadu za pružene usluge Ugovornoj strani najkasnije prije korištenja, ali su u okviru pojedinačnog ugovora mogući drugačiji uvjeti.
7.2. Davatelj usluga jamči korištenje usluge u skladu s Ugovorom i namirenje naknade;
a) možete zatražiti jamstvo kreditne kartice, tijekom kojeg je vrijednost naručene i potvrđene usluge blokirana na kreditnoj kartici,
b) može zatražiti akontaciju dijela ili cjelokupnog iznosa kotizacije
7.3. Ugovorna strana može podmiriti svoj račun u sljedećim valutama:

Mađarska: Faktura se izdaje u HUF u skladu s mađarskim poreznim propisima. Cijene usluga mogu se preračunati u Eure najkasnije na dan dolaska gosta prema dnevnom tečaju koji utvrđuje Pružatelj usluge.
Moguće valute za gotovinsko plaćanje: HUF, EUR, USD, GBP, ostale valute možete zamijeniti na mjenjačnicama ili online. Osim plaćanja u gotovini, Pružatelj usluga također prihvaća bankovni prijenos unaprijed i sljedeće kreditne kartice: Visa, EC/MC, JCB.

7.4. Troškove vezane uz korištenje bilo kojeg načina plaćanja snosi Ugovorna strana.

7.5. Pružatelj usluga izdaje račun elektroničkim putem, račun se šalje na e-mail adresu koju je Gost naveo na obrascu za registraciju.

8. Način i uvjeti korištenja usluge
8.1. Gost može rezervirati hotelsku sobu u terminu koji odredi smještaj na dan dolaska (Check in) ili mora otići do objavljenog vremena na dan putovanja (Check out). Vrijeme se razlikuje od smještaja do smještaja, što možete pronaći na web stranici hotela.
8.2. Ukoliko gost preuzima sobu na dan dolaska:

U slučaju hotela u Mađarskoj, ako želite rezervirati prije 6 ujutro, također će vam se naplatiti najkasnije po dolasku.

9. Kućni ljubimci
9.1. Kućni ljubimci se ne smiju unositi u smještaj Pružatelja usluga.

10. Odbijanje ispunjenja ugovora, raskid obveze usluge
10.1. Pružatelj usluga ima pravo u bilo kojem trenutku raskinuti Ugovor o pružanju usluga smještaja s trenutnim učinkom, čime otkazati rezervaciju i/ili odbiti pružanje usluge, ako:

a) gost pokazuje zlostavljanje, nedolično, uvredljivo ili neprijateljsko ponašanje prema Pružatelju usluga, bilo kojem njegovom smještaju, njegovom Hotelu, zaposlenicima Pružatelja usluga, gostima ili drugim trećim stranama koje djeluju u sferi interesa Pružatelja usluga, ili druge okolnosti čine daljnja suradnja s gostom nemoguća,
b) gost ne koristi ustupljenu sobu, apartman ili objekt prema namjeni
c) Gost se ne pridržava sigurnosnih propisa i politike smještaja, ponaša se nepristojno ili nepristojno prema zaposlenicima, pod utjecajem je alkohola ili droga, prijeti, vrijeđa ili se ponaša na drugi način neprihvatljivo
d) Gost boluje od neke zarazne bolesti ili se ne pridržava mjera zaštite propisanih zakonom ili od strane Pružatelja usluga u epidemijskoj situaciji
e) Ugovorna strana ne ispuni svoju obvezu plaćanja predujma utvrđenu Ugovorom do navedenog datuma

10.2. U slučaju neispunjenja Ugovora između ugovornih strana zbog „više sile“, ugovor će biti raskinut.


11. Dolazak i odlazak
Dolazak na dan dolaska od 19:00 sati. Polazak najkasnije do 10:00 sati na dan polaska.

12. Bolest ili smrt gosta
12.1. Ukoliko se Gost tijekom korištenja usluge smještaja razboli i ne može se sam brinuti o sebi, Pružatelj usluge nudi liječničku pomoć.
12.2. U slučaju bolesti/smrti Gosta, Pružatelj usluga potražuje naknadu troškova od bolesnog/preminulog rođaka, nasljednika ili platitelja računa; s obzirom na moguće medicinske i proceduralne troškove, naknadu za usluge korištene prije smrti i moguću štetu na opremi i namještaju u vezi s bolešću/smrću.

12.3. Ukoliko tijelo naredi gostu kućnu karantenu, isti je dužan platiti Pružatelju usluga naknadu za uslugu vezanu uz eventualno produljenje rezervacije.

13. Prava ugovorne strane
13.1. Sukladno Ugovoru, Gost ima pravo na namjensko korištenje naručene sobe i sadržaja smještaja koji su uključeni u standardnu ​​ponudu usluga i ne podliježu posebnim uvjetima.
13.2. Gost može izjaviti prigovor na izvršenje usluga Pružatelja usluge tijekom boravka u smještaju.
13.3. Pravo gosta na prigovor prestaje njegovim odlaskom iz smještaja.

14. Obveze ugovorne strane
14.1. Ugovorna strana se obvezuje podmiriti naknadu za usluge naručene Ugovorom do datuma i na način kako je navedeno u Ugovoru.
14.2. Gost osigurava da dijete mlađe od 14 godina za koje je odgovoran boravi u smještaju Pružatelja usluge samo i isključivo pod nadzorom odrasle osobe.

15. Odgovornost ugovorne strane za štetu
Gost je odgovoran za sve štete i nedostatke koje pretrpi Davatelj usluge ili treća osoba krivnjom Gosta ili njegovog pratitelja ili drugih osoba za koje je odgovoran. Ova odgovornost postoji čak i ako oštećena strana ima pravo tražiti naknadu svoje štete izravno od Pružatelja usluga.

16. Prava Davatelja usluga
u Mađarskoj: Ako Gost ne ispuni svoju obvezu plaćanja naknade za kaznene usluge korištene ili naručene u Ugovoru, ali nisu korištene, Pružatelj usluga će imati založno pravo na osobnim stvarima Gosta koje je donio sa sobom u hotel radi osiguranja njegove tvrdnje.
Za djelomično ili u cijelosti neplaćene račune odgovara gost osobno.

17. Obveza Pružatelja usluga
Pružatelj usluga je dužan:
a) izvršiti smještaj i druge usluge naručene temeljem ugovora prema važećim propisima i standardima usluga
b) ispitati pisani prigovor gosta i poduzeti potrebne korake za rješavanje problema, koji također moraju biti evidentirani u pisanom obliku

18. Odgovornost Pružatelja usluge za štetu

18.1.1. Odgovornost Pružatelja usluga ne odnosi se na štetne događaje koji su nastali zbog neizbježnih uzroka izvan djelokruga zaposlenika i gostiju Pružatelja usluga ili ih je prouzročio sam Gost.
18.1.2. Pružatelj usluga može odrediti mjesta u hotelu na koja gost ne smije ući. Pružatelj usluga ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili ozljedu koja se može dogoditi na takvim mjestima.
18.1.3. Gost je dužan odmah prijaviti štetu u smještaju i dostaviti smještaju sve potrebne podatke za razjašnjenje okolnosti nastanka štete i eventualno za snimanje policijske prijave/policijskog postupka.
18.2. Pružatelj usluga ne preuzima odgovornost za štetu koju hotelski gost pretrpi kao posljedicu gubitka, uništenja ili oštećenja svoje imovine. Gost hotela je dužan koristiti nekretninu prema namjeni i zaštititi je od svih vanjskih utjecaja.

19. Povjerljivost
Pružatelj usluga postupa u skladu s odredbama svoje Politike upravljanja podacima. Podaci se tretiraju povjerljivo. Ni pod kojim okolnostima se neće dati trećim stranama.

20. Viški major
U slučaju uzroka ili okolnosti (na primjer; rat, požar, poplava, loše vrijeme, nestanak struje, epidemija, štrajk) nad kojima strana nema kontrolu (viša sila), bilo koja strana je izuzeta od ispunjavanja svojih obveza koje proizlaze iz Ugovora, sve dok postoji uzrok ili okolnost. Strane su suglasne da će uložiti sve napore kako bi umanjile pojavu ovih uzroka i okolnosti te otklonile bilo kakvu prouzročenu štetu ili kašnjenje što je prije moguće.

21. Mjerodavno pravo u pravnom odnosu stranaka, prvostupanjski sud
21. Mjerodavno pravo u pravnom odnosu stranaka, nadležan sud
Pravni odnos između Pružatelja usluga i Ugovorne strane uređen je odredbama lokalnog zakona (Republika Mađarska). Sve pravne sporove proizašle iz ugovora o uslugama rješavat će nadležan sud prema mjestu usluge.

Zadnja izmjena: 2023. 1. lipnja.